Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách animeTrong khoảng thời gian gần đây, một số nghệ sĩ Nhật Bản đã cùng nhau tạo ra một chiến dịch quảng bá không chính thức cho Tokyo Olympic 2020 được lấy cảm hứng từ một chủ đề mà họ vô cùng đam mê, đó là Anime. Cụ thể, các nghệ sĩ tài hoa đã “nhân cách hóa” quốc kỳ của các quốc gia tham gia Tokyo Olympic 2020 thành những nhân vật anime sẵn sàng chiến đấu. Điểm đặc trưng chung của tất cả những tác phẩm này là mỗi nhân vật đều được thiết kế rất Nhật Bản.
Từng tác phẩm được tạo ra đều dựa trên văn hóa, lịch sử và bản sắc dân tộc của mỗi quốc gia tương ứng, mang đến sự đa dạng hài hòa về mặt hình ảnh. Đặc biệt, hình ảnh của Việt Nam được nhiều người đánh giá là có thiết kế khá ấn tượng, rất nhiều cư dân mạng Việt Nam đã dành lời khen có cánh cho thiết kế này.Dưới đây mời các bạn cùng chiêm ngưỡng loạt ảnh quốc kỳ của các quốc gia tham dự Tokyo Olympic 2020 khi được vẽ theo phong cách anime nhé!

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 1.

Việt Nam

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 2.

Belgium

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 3.

Argentina

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 4.

Australia

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 5.

Brazil

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 6.

United Kingdom

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 7.

Canada

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 8.

China

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 9.

Denmark

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 10.

Finland

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 11.

France

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 12.

Germany

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 13.

India

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 14.

Indonesia

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 15.

Italia

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 16.

Japan

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 17.

Malaysia

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 18.

Mexico

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 19.

Netherlands

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 20.

Norway

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 21.

Philippines

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 22.

Russia

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 23.

Singapore

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 24.

South Africa

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 25.

South Korea

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 26.

Sweden

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 27.

Switzerland

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 28.

Thailand

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 29.

UAE

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 30.

USA

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 31.

Venezuela

Mãn nhãn chiêm ngưỡng loạt quốc kỳ các nước tham dự Tokyo Olympic 2020 được vẽ theo phong cách anime - Ảnh 32.

Spain

Sau khi xem loạt ảnh này, bạn thích hình ảnh nào nhất? Hãy chia sẻ nhé!

Tổng hợp

Manga - Tags: , , ,