My Hero Academia: Bên cạnh các tượng đài cũ, đây là 10 anh hùng thế hệ mới được đánh giá mạnh nhất

Thời đại của những anh hùng thế hệ cũ như All Might hay Endeavour sắp kết thúc và thời đại của những anh hùng thế hệ mới sắp được bắt đầu.