Dù là Hokage nhưng Naruto cũng không toàn năng, đây là 5 thuật ngài đệ thất không hề thành thạo

Hokge không có nghĩa là người đó phải biết sử dụng tất cả các nhẫn thuật.