Xuất hiện game bắn súng online về Gundam do Bandai Namco phát hành miễn phí, nặng sơ sơ có… 100GB

Mới đây, Bandai Namco đã công bố tựa game bắn súng mà các nhân vật sẽ là Gundam.