Spoil đầy đủ One Piece chap 1021: Robin hóa thành ác quỷ khổng lồ có sừng và răng nanh đánh bại Black Maria

One Piece chap 1021 đã cho thấy màn thể hiện vô cùng mãn nhãn của Robin trước một sức mạnh cấp Tobiroppo.