Đấu Trường Chân Lý: Những món trang bị không nên ghép sau bản cập nhật 11.13

Đây là những trang bị mà rất có thể sẽ mang lại cho người chơi nhiều tác hại hoặc lãng phí hơn là những lợi ích nếu sử dụng.