Top 10 lời đồn “huyền thoại” dù hư cấu nhưng nhiều game thủ vẫn tin sái cổ

Những cú lừa cực mạnh nhưng anh em nào cũng ít nhất một lần dính trap...