Top game cấu hình nhẹ nhưng lại sở hữu đồ họa đỉnh cao

Game có đồ họa đẹp không thiếu nhưng game vừa đẹp vừa nhẹ thì lại không nhiều.