One Piece: Akainu và chín nhân vật mạnh mẽ mà Luffy chưa từng tỷ thí 1 vs 1

Dù là bạn hay thù, Luffy nên tự coi mình là người may mắn vì chưa bao giờ cần phải chiến đấu với những nhân vật này.