Dù không tham gia Fast and Furious 10, The Rock vẫn sẽ xuất hiện trong Hobbs and Shaw 2

Thông tin về bộ phim Hobbs & Shaw 2 vẫn chưa được công bố.