Đòi tiền chuộc EA không trả, rao bán chẳng ai thèm mua, hacker đắng lòng phát miễn phí mã nguồn FIFA 21 lên mạng

Sau nỗ lực tống tiền EA và rao bán chợ đen thất bại, hacker bất lực phát tán mã nguồn FIFA 21 cho ai dùng thì dùng.