Naruto: Xứng đáng là “hậu duệ” của gia tộc thần thánh Otsutsuki, 5 tộc dưới đây đều mạnh mẽ và bá đạo hơn người

Otsutsuki được cho là gia tộc lâu đời nhất trong lịch sử ninja trong vũ trụ của Naruto và Boruto. Có mặt từ nhiều thế kỷ trước, ngày nay tộc Otsutsuki cũng đã được chia thành nhiều thế hệ trong các gia tộc khác nhau.