4 nhân vật bị fan One Piece nghi ngờ là hậu duệ của Rocks D. Xebec

Có giả thuyết cho rằng Shanks chính là hậu duệ của Rocks D. Xebec.