Top 6 loại lửa mạnh nhất trong anime, Amaterasu của anh em Uchiha chỉ đứng hạng 3

Rất nhọ cho thanh niên nào trúng phải những ngọn lửa trong danh sách này.