Dragon Ball: Hồi sinh cả vũ trụ nhưng Goku và Vegeta lại chưa từng ước chủng tộc Saiyan quay trở lại, lý do vì đâu?

Nhờ sức mạnh của Rồng thần không ít lần một người chết hay một hành tinh nào đó được hồi sinh quay trở lại.