Honkai Impact và 9 anime hay tuyệt cú mèo được chuyển thể từ trò chơi di động

Rất nhiều trò chơi trên di động đã được chuyển thể thành series anime và 10 cái tên dưới đây chính là ví dụ.