Không cần Hulkbuster, Iron Man cũng có thể hạ được Hulk

Đã có nhiều lần cho thấy Iron Man hoàn toàn có cơ hội hạ Hulk mà không cần Hulkbuster.