One Piece: Tìm hiểu sức mạnh về 2 trái ác quỷ “lão hóa” mà Shinobu và Bonney đang sở hữu

Trong One Piece thì 2 trái ác quỷ mà Shinobu và Bonney đang sở hữu có năng lực khá giống nhau tuy nhiên mỗi trái đều có khả năng mà trái còn lại không thể làm được.