Bleach: 6 Bankai mạnh nhưng lại rủi ro nhất, gây tổn hại đến chính cơ thể người sử dụng

Những Bankai này thậm chí có thể giết chết người dùng nếu lạm dụng nó.