Tác giả của những “vựa bưởi” Kentaro Yabuki, chính thức vẽ trang bìa cho Tạp chí Playboy hàng tuần của Nhật Bản

Ảnh bìa của Weekly Playboy Premium từ giờ sẽ do tác giả Kentaro Yabuki đảm nhiệm.