Malaysia đem xe lu ra cán nát 1000 máy đào Bitcoin bất hợp pháp

Malaysia đã đem hơn 1000 máy đào Bitcoin bất hợp pháp ra “xử tử” theo đúng nghĩa đen, công lý đã được thực thi theo cách mà nhiều người người mong muốn, đặc biệt là mấy anh em game thủ.