Valve tuyên bố Steam Deck không ngán bất kỳ game PC nào, đặt mục tiêu 30 FPS

Valve tuyên bố hiện chưa kiếm được “đối thủ” cho Steam Deck, game nào nó cũng chiến được ít nhất 30 FPS, kể cả game AAA mới ra mắt luôn.