One Piece: 5 điều có thể xảy ra nếu Momonosuke trưởng thành, hết cơ hội “check bưởi” hai mỹ nhân băng Mũ Rơm?

Nếu Momo nhờ sự giúp đỡ của Shinobu để trưởng thành, mặc dù có lợi nhưng hại cũng nhiều.

Spoil nhanh One Piece chap 1021: Robin quyết đấu Black Maria, Momonosuke muốn trở lại làm người lớn?

Năng lực của Shinobu hoàn toàn có thể làm được điều này.