Top 6 nhân loại mạnh nhất trong Attack on Titan, Mikasa Ackerman thế mà chỉ đứng hạng 3

Top 3 của danh sách này đã bị thống trị bởi tộc nhân Ackerman.