Nhật Bản vừa phá vỡ kỷ lục về tốc độ Internet, đạt mốc không tưởng lên tới 319 Tb/s

Và quan trọng là công nghệ tạo nên tốc độ Internet này tương thích với cơ sở hạ tầng cáp hiện tại.