Trang trại 3.800 máy PS4 Slim hoá ra không phải để đào coin, mà dùng để “cày” vật phẩm trong game FIFA 21

PS4 có thể kiếm tiền, nhưng không bằng cách khai thác tiền điện tử.