Bộ giáp Rescue của vợ Iron Man mạnh mẽ tới mức nào trong MCU?

Bạn có tò mò về sức mạnh của bộ giáp mà Tony Stark chế tạo cho Pepper Potts không?