One Piece 1005: Sanji sẵn sàng thừa nhận điểm yếu trước phụ nữ, hành động này càng giống với “đàn ông đích thực”

Việc cầu cứu sự giúp đỡ từ Robin của Sanji đã cho thấy anh chàng đầu bếp của băng Mũ Rơm đã thay đổi rất nhiều.

Spoil đầy đủ One Piece chap 1021: Robin hóa thành ác quỷ khổng lồ có sừng và răng nanh đánh bại Black Maria

One Piece chap 1021 đã cho thấy màn thể hiện vô cùng mãn nhãn của Robin trước một sức mạnh cấp Tobiroppo.