Hướng dẫn sử dụng USB để tăng tốc Windows 10

Bạn đã bao giờ nghe đến việc chỉ cần một chiếc USB là đã có thể tăng tốc Windows 10 rồi không?