LMHT: TỐC CHIẾN

Mới đây, tuyển thủ Team Flash Tốc Chiến tự tin tuyên bố tại Việt Nam không sợ ai hết.