One Piece: Hết Luffy, giờ đến lượt Franky được vận động viên Olympic cosplay trên sóng trực tiếp

Có vẻ như có rất nhiều vận động viên Olympic Tokyo 2020 là fan của One Piece.