Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất?Kimetsu no Yaiba hiện đang là một bộ anime được rất nhiều người yêu thích không chỉ bởi cốt truyện hay, các cảnh hành động, những kỹ năng ấn tượng mà còn mang đến lớp nhân vật tuyệt vời. Một trong số đó chính là Kamado Tanjirou – nhân vật chính của bộ truyện.Xuất phát điểm từ một người bình thường nhưng với mục đích săn lùng con quỷ đã giết cả gia đình và biến em gái Nezuko của mình thành quỷ, cậu gia nhập Sát Quỷ Đội và trở thành một Thợ Săn Quỷ tài giỏi được nhiều người yêu mến.Xuất phát từ mối quan hệ tốt đẹp giữa Tanjirou và các nhân vật trong Kimetsu no Yaiba, những hình ảnh mặn mòi giữa anh chàng này và dàn nam thanh nữ tú trong truyện đảm bảo sẽ khiến fan thích mê. Nhìn vào các nhân vật được ghép cặp với Tanjirou dưới đây, bạn sẽ đẩy thuyền nào?

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 1.

Shinotan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 2.

Utan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 3.

Muitan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 4.

Mitsutan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 5.

Yushitan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 6.

Sabitan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 7.

Igutan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 8.

Mother spider x tan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 9.

Shinntan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 10.

Kaigatan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 11.

Yoritan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 12.

Seitan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 13.

Quạ x tan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 14.

Giyuutan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 15.

Akatan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 16.

Sentan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 17.

Nezutan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 18.

Tantan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 19.

Gyutan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 20.

Kokushitan

Tanjirou bất ngờ bị ghép đôi với tất cả nhân vật Kimetsu no Yaiba, thuyền nào sẽ được đẩy nhiều nhất? - Ảnh 21.

Ruitan

Manga - Tags: , , ,